Profiel

Ambitie
Resultaat behalen voor de opdrachtgever. Denk aan interne of externgerichte thema's zoals kwaliteit, veiligheid, efficiëncy. Vergroten van verbinding en draagvlak, knallen met klanten, patiënttevredenheid vergroten etc etc.

 

Missie
KPI's van opdrachtgevers managen of bijsturen. 

  

Visie
Klanten vormen uw organisatie. Iedere klant - zakelijk of particulier, intern of extern – heeft haar eigen behoefte. Interactie met klanten levert zicht op de behoefte Baye_Profielfoto_12_10cmjpg_vierkantvan de klant en de kansen in de markt. Baye ondersteunt de profit en non-profit organisaties die het resultaat voor (of dankzij) de klant wil optimaliseren. Dit heeft een positieve invloed op: omzet, marge, kostenbeheersing, klant- en medewerkertevredenheid en andere prestatie indicatoren. Kortom, organisaties die een optimale wisselwerking met de klant hebben zijn aantrekkelijk als zakenpartner en werkgever.


Doelgroep
Organisaties die hun effectiviteit willen behouden of vergroten. Afhankelijk van uw situatie en ambitie. 

 

Voorbeelden non-profit sector

Organisaties in de publieke sector zoals zorg, onderwijs en (semi)-overheid worden door nieuwe wet en regelgeving plotseling met marktwerking geconfronteerd. De overheid streeft naar o.a. marktwerking in de zorg. Dit heeft vaak gevolgen voor financieringsvormen en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Baye biedt organisaties in de non-profit sector een commerciële impuls door duurzaam in te spelen op razendsnelle ontwikkelingen in de omgeving.

 

Voorbeelden profit-sector

Organisaties in de profit-sector zoals ict, kwaliteitsmanagement en industrie streven naar betere bedrijfsresultaten. Klantinteractie optimaliseren – zowel online als offline – levert hier een bijdrage aan. Het aanbod varieert van de training klantgericht debiteurenbeheer tot het ontwikkelen van bijvoorbeeld accountmanagement vanuit een shared service center naar diverse organisaties. De inrichting en organisatie van accountmanagement vind plaats door o.a. de vraag "Wie is verantwoordelijk voor de klant?" te beantwoorden. Hoe logisch deze vraag ook lijkt, het komt regelmatig voor dat afspraken onvoldoende helder zijn waardoor het verkoopproces niet soepel verloopt.


Werken met Baye
Baye werkt samen met individuen en organisaties. De organisatie is ingericht door samenwerkingsverbanden. Het resultaat is een sterk netwerk van originele professionals dat opdrachten en werkzaamheden succesvol uitvoert. U bent van harte welkom voor een nadere kennismaking.